Co je to kogenerace?

Kogenerace je kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) ze zemního plynu, LPG nebo bioplynu. Její specifickou součástí je mikrokogenerace, kde mají jednotky elektrický výkon do 50 kW a tepelný výkon do 100 kW.

Při samostatné výrobě elektřiny ve velké elektrárně, je účinnost využití paliva 30 až 40 %, protože teplo vzniklé pří výrobě elektřiny se v tak velkém množství dá využít jen částečně. U kogenerace se využije všechno teplo vzniklé při výrobě elektřiny a účinnost využití paliva se tak může pohybovat i kolem 90 %.

Mikrokogenerační jednotky jsou v poměru k velkým kogeneračním jednotkám v přepočtu na 1 kW výkonu výrazně dražší. Mají ale obrovskou výhodu v tom, že tyto menší zdroje elektřiny a tepla jsou umístěné přímo v místě jejich spotřeby. Dají se přímo využívat v desítkách tisíc budov (bytové domy, hotely, bazény, nemocnice, výrobní podniky, internáty) a odpadají tak velké ztráty při přenosu elektrické energie i tepla na velké vzdálenosti. Provoz mikrokogeneračních jednotek je díky tomu mimořádně efektivní, což se projevuje jednak podstatným snížením emisí CO2 a hlavně výrazným snížením nákladů na elektřinu a teplo v budově.

Mikrokogenerační jednotka se umístí do kotelny, napojí se na přívod zemního plynu a odvod spalin stejně jako plynový kotel. Výstup s teplou vodu se připojí do topného systému, kde může díky výstupní teplotě vody až 90 °C bez problému zajistit celoročně přípravu teplé vody a v topné sezoně vytápění. Elektrický výstup se zapojí do hlavního domovního rozvaděče.

Regulátor mikrokogenerační jednotky zjišťuje, jaká je aktuální spotřeba elektřiny a tepla v budově. Podle toho rozhodne, kdy jednotku spustit a jak přizpůsobit její elektrický výkon. Aby byl provoz mikrokogenerační jednotky efektivní, je potřebné spotřebovat všechno vyrobené teplo, kterého je přibližně dvakrát tolik co vyrobené elektřiny. Proto se mikrokogenerační jednotky nenavrhují jen podle spotřeby elektřiny v budově, ale tak aby bylo možné i vyrobené teplo.

Základem mikrokogenerační jednotky je spalovací motor, využívající zemní plyn, který pohání generátor vyrábějící elektrickou energii. Jednotky NEOTOWER využívají motory od špičkových výrobců jako je YANMAR, TOYOTA, MAN. Druhou hlavní součástí je výměník, který odvádí teplo z motoru a který se připojí k topnému systému v budově.

Spalovací motor v mikrokogenerační jednotce potřebuje pravidelný servis, stejně jako motor v autě. Servisní interval je od 3 000 provozních hodin u velkých jednotek, do 15 000 provozních hodin u malých jednotek určených do domácností. Náklady na servis jsou v našich kalkulacích návratnosti a nabídkách již zahrnuty v ceně vyrobené elektřiny a tepla. Pro představu, 15 000 provozních hodin u motoru v autě představuje 1 milion ujetých kilometrů.