Kogenerační jednotky jsou ideální úspornou technologií pro objekty se souběhem spotřeby elektrické energie a tepla i mimo topnou sezónu.

V nemocnicích, domovech seniorů a objektech s lůžkovou péčí je nezbytná příprava velkého množství teplé vody pro zajištění hygieny pacientů a dokonalou sanitaci.

Více informací

Vysoká spotřeba teplé vody pro obyvatele s odběrovými špičkami. Osvětlení, výtahy, technické zázemí budov, klimatizace a spotřeba elektřiny v jednotlivých bytech.

Více informací

Objekty z řad škol a vzdělávacích zařízení se vyznačují vyšší spotřebou tepla na vytápění a ohřev teplé vody, která je kromě prázdnin stabilní v průběhu roku.

Více informací

V nemocnicích, domovech seniorů a objektech s lůžkovou péčí je nezbytná příprava velkého množství teplé vody pro zajištění hygieny pacientů a dokonalou sanitaci.

Více informací

Teplá voda je základem pro kvalitní mytí vozidel. Především u myček bez cirkulace s vysokým vytížením může být spotřeba až několik tisíc litrů teplé vody denně.

Více informací

V odvětvích jako zpracování potravin, zemědělství nebo průmyslu má na spotřebě energií hlavní podíl procesní teplo při ohřevu a zpracování surovin, desinfekci apod.

Více informací