Pomocí mikrokogenerační jednotky je možné dosáhnout energetické soběstačnosti a nezávislosti i v lokalitách, kde není možné připojit objekt k elektrické síti nebo plynovodu.

Co ostrovní systém obsahuje?

Základem ostrovního systému je mikrokogenerační jednotka s bateriovým systémem, který udržuje elektrickou síť v domě za všech okolností.

Vždy se vyplatí používat bateriový systém navržený výrobcem mikrokogenerační jednotky. Jedině tak je možné zajistit, že jeho parametry budou odpovídat navržené mikrokogenerační jednotce. Navíc spolu tyto systémy musí aktivně komunikovat pro správnou funkčnost. V celoročním ostrovním režimu je vhodné kombinovat několik zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla.

ZASLAT POPTÁVKU

Proč je mikrokogenerační jednotka nejlepším stavebním kamenem pro ostrovní provoz?

Mikrokogenerační jednotka je jediný zdroj, který dokáže výrobu pružně přizpůsobit spotřebě elektrické energie.

Pro dlouhodobé udržení ostrovního provozu bez omezení komfortu je nutná rovnováha na straně dodávky elektřiny i tepla, kterou mikrokogenerační jednotka v reálném čase pomáhá udržovat.

Jaké jsou základní typy ostrovních systémů?

 • Black-out systém

  Objekt je připojen k elektrické síti a k automatickému přepnutí do ostrovního režimu dochází pouze v případě výpadku tzv. black-outu.

  Tento systém je určen pro překlenutí krátkodobých výpadků elektrické sítě tak, aby nedošlo k omezení dodávky elektřiny.

 • Celoroční ostrovní systém

  Systém je dimenzován pro celoroční provoz bez připojení k elektrické síti pro udržení komfortu v objektu. Ideálním řešením je kombinace mikrokogenerační jednotky s bateriovým systémem, která je doplněna o fotovoltaické panely.

  Toto řešení se skvěle doplňuje napříč všemi ročními obdobími. V letním období většinu výroby obstarají FVE panely a dům nepotřebuje zdroj tepla. V zimním období je naopak nutné dům vytápět a výroba FVE není dostatečná k pokrytí denní bilance spotřeby elektřiny.

 • Rozšířený celoroční ostrovní systém

  Tento systém je navíc rozšířen o plynový zásobník LPG a řízení priorit elektrických spotřebičů.

Jak správně navrhnout ostrovní systém do svého domu?

Návrh ostrovního systému zahrnuje koordinaci několika profesí, proto je vhodné svěřit jeho návrh do rukou odborníků. Pro dosažení rovnováhy je nutné v závislosti na objektu a způsobu jeho užívání správně navrhnout následující parametry:

 • Výkon měniče.
 • Výkon kogenerační jednotky.
 • Výkon FVE.
 • Kapacitu baterií.
 • Kapacitu zásobníku LPG.
 • Priority a okruhy el. Spotřebičů.
 • Spotřebiče pro řízené maření tepla a elektřiny.
 • Systém vytápění a distribuce tepla v domě.
 • Systém ohřevu teplé vody.
 • Systém měření a regulace pro řízení priorit výroby pro uspokojování poptávky po elektřině a teplu a také pro řízení priorit elektrických spotřebičů.

GT-Energy je garantem celkové funkčnosti ostrovního systému, proto navrhneme mikrokogenerační jednotku s bateriovým systémem, připravíme projektovou dokumentaci a určíme požadavky na navazující profese (ÚT, ZTI, ESIL, dodavatele FVE, měření a regulace, atd.)

V čem musím mít jasno, než se pustím do přípravy ostrovního režimu?

 1. Lokalita a počet uživatelů objektu.
 2. Je k dispozici připojení k elektrické síti?
 3. Je k dispozici přípojka plynu?
 4. Jaký účel má ostrovní režim plnit?
 5. Finální dispozice objektu a použité materiály, aby bylo možné stanovit tepelnou ztrátu.
 6. Způsob užívání objektu, aby bylo možné stanovit spotřebu teplé vody.
 7. Elektrické spotřebiče, které jsou součástí objektu a jejich priority, aby bylo možné stanovit maximální příkon měniče.
 8. Využitelná plocha na střeše, aby bylo možné navrhnout výkon FVE a kapacitu baterií.