Procesní teplo

Teplo: V odvětvích jako zpracování potravin, zemědělství nebo průmyslu má na spotřebě velký podíl tzv. procesní teplo, které může být použito např. při desinfekci dojiček, zpracování masa, desinfekci, ve výrobě apod.

Elektřina: Kogenerační jednotka se v těchto odvětvích může mimo výroby elektřiny pro vlastní spotřebu uplatnit také pro vyrovnání 15 minutových maxim. Tedy v případě, že krátkodobá spotřeba např. výrobního stroje významně zvyšuje platby za rezervovaný příkon u dodavatele elektrické energie.

Reference

Nebyly nalezeny žádné výsledky...