Kogenerační jednotku můžete ve svém objektu provozovat dvěma způsoby. Jedním je standardní pořízení do vlastnictví a její provozování. Druhým je pak poskytnutí prostoru pro umístění jednotky, kdy jejím investorem a provozovatelem je specializovaná společnost, od které budete za výhodnou cenu nakupovat teplo a elektřinu.

Nákup do vlastnictví

Toto řešení je standardní investicí do úsporné technologie. Kromě pořízení zdroje tepla a elektřiny investujete své peníze do technologie, která vám razantně sníží provozní náklady vaší budovy a díky dosažené úspoře vám přináší zisk. Provoz mikrokogenerační jednotky je optimalizován pro odběrové potřeby vaší budovy. Na pořízení mikrokogenerační jednotky je možné získat dotaci ve formě příspěvku na pokrytí investičních nákladů nebo formou zelených bonusů ke každé vyrobené kWh elektřiny.

ZASLAT POPTÁVKU

Dodávka tepla a elektřiny

Toto řešení poskytuje možnost zajištění zdroje elektřiny a tepla i bez vlastních investičních prostředků. Pouze poskytujete prostor ve své budově (část kotelny), ve kterém specializovaný dodavatel nainstaluje mikrokogenerační jednotku na vlastní náklady a vám prodává elektřinu a teplo za výhodnějších podmínek než od původních dodavatelů. Nemusíte řešit investici, jednat s dodavateli energií, starat se o provoz jednotky a její servis. Provoz mikrokogenerační jednotky může být optimalizován pro odběrové potřeby vaší budovy, nebo pro pokrytí špiček spotřeby elektrické energie v rozvodné síti. To znamená, že provoz jednotky je řízen jejím dodavatelem v závislosti na aktuálních potřebách rozvodné sítě a cenách elektřiny. Pro tyto účely se jednotky sdružují do výkonových bloků, kdy například 100 menších mikrokogeneračních jednotek s výkonem 20 kW se zapíná najednou jako jeden velký zdroj elektřiny o výkonu 2 000 kW. Provozování mikrokogeneračních jednotek NEOTOWER formou dodávky elektřiny a tepla zajišťuje společnost innogy Energo pod značkou Energy Cube.

ZASLAT POPTÁVKU